Zabezpieczenia medyczne

Zabezpieczamy medycznie wydarzenia kulturowe, sportowe oraz imprezy masowe. Staramy się dostosować konfigurację zespołów do potrzeb wydarzenia i posiłkujemy się w tym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.

Przykładowe konfiguracje zespołów

Zespół P

Ambulans + 2 ratowników medycznych

Zespół S

Ambulans + 2 ratowników medycznych + lekarz

Lub

Ambulans + 3 ratowników medycznych

Zespół T

Ambulans + kierowca/ratownik KPP + ratownik medyczny

Patrol Pieszy

2 ratowników medycznych z wyposażeniem

Lub

2 ratowników KPP z wyposażeniem

Punkt Medyczny

Namiot (4,5x3m) z wyposażeniem + 2 ratowników

medycznych / 2 pielęgniarki

Jeżeli impreza masowa jest organizowana powyżej 10 tys. Osób jesteśmy w stanie zorganizować szpital polowy z pełnym wyposażeniem.