Transport medyczny

Świadczymy usługi w zakresie transportu medycznego i sanitarnego osób, a także materiałów biologicznych. Dysponujemy ambulansami dostosowanymi do europejskich norm. Nasza flota
liczy obecnie 4 pojazdy, które służą w transporcie osób chorych, jak również pełnią funkcję ambulansów
zespołów wyjazdowych, przy zabezpieczeniach medycznych imprez masowych, ze względu na swoją
funkcjonalność pozwalającą na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa klientów. Ambulansy
są wyposażone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia m. in. w respirator, kardiomonitor z funkcją
defibrylacji, pompę infuzyjną, kardiomonitor stacjonarny, termobox z płynami do infuzji, kompletne
ampularium z lekami, ssak automatyczny itp..

Transport medyczny wykonywany jest pod opieką
ratownika medycznego, pielęgniarki lub lekarza, którzy posiadają prawną zdolność do wykonywania
medycznych czynności ratunkowych oraz posiadają wszystkie wymagane uprawnienia do świadczenia
usług transportu chorych.